Medianet Sp. z o.o.

Medis

Solution for interventionalMediaNet Sp. z o.o.
Ul. Św. Barbary 42/14 32-020 Wieliczka
Tel. (+48 12) 378 99 61; (+48 12) 376 71 95; fax (+48 12) 378 99 57
info@mnsd.pl
NIP: 679-28-32-072
REGON: 356902646
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Kraków Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000225029 wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł